PMRDA Bharti PMRDA अंतर्गत भरती

PMRDA Bharti PMRDA अंतर्गत भरती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण  अंतर्गत “कार्यकारी अभियंता” पदांच्या २ रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र